OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

SP7YDD

[OBCM_Elk]

 Login: GUEST

  

(OpenBCM-Run/INFO) Copyright WSPse 1998 (mod. Janusz SP1LOP - 2005-2013)

Informacje sprzetowe tego systemu:
==================================
 Procesor: Intel, Model: Intel(R) (70404.83 MIPS)
Pamiec RAM: 33192812 KB (wolne: 26039480 KB)
   Swap: 33506300 KB (wolne: 33492000 KB)
 Calkowite: 66699112 KB, z tego 59531480 KB wolne

System operacyjny: Linux version 4.9.0-19-686-pae
          (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516
          (Debian 6.3.0-18+deb9u1) ) #1 SMP Debian 4.9.320-2
          (2022-06-30)

System restartowany byl: 7 dni, 05:01 godz. temu
   Obciazenie systemu: TERAZ:50%, PRZED 5-Min:57%, PRZED 15-Min:53%
   Zajete przerwania: CPU0,CPU8,CPU17,CPU26,0,0,0,0,8,0,0,0,9,0,0,0,10,0,0
             0,22,0,0,0,
,23,0,0,0,
,25,0,0,0,26,0,0,0,27,0,0,0,28
             0,0,0,29,0,0,0,30,0,0,0,31,0,0,0,32,0,0,0,34,0,0,0,35
             0,0,0,36,0,0,0,37,0,0,0,39,0,0,0,40,0,0,0,
,41,0,0,30634
             
,42,0,0,32463,
,43,95,0,17017,
,44,0,0,12971,
,45,0
             0,29725,
,47,0,0,0,
,48,0,0,28630,
,49,0,0,0,50,0,0
             0,51,0,0,0,52,0,0,0,53,0,0,0,54,0,0,0,55,0,0,0,56,0
             0,0,57,19883,0,0,58,0,0,0,59,0,0,0,60,0,0,0,61,0,0,0
             62,0,0,0,63,0,0,0,64,0,0,0,65,0,0,14117,0,67,0,0,0,68
             0,0,9735,
,69,0,0,4700,
,70,03683,0,930,
,71,0,0,0,

             72,0,0,5775,
,73,0,0,12140,
,74,05983,0,570,
,75,0,0
             23649,
,77,0,0,0,78,0,0,0,
,79,0,0,0,
,80,0,0,0,
,81
             0,0,0,
,82,0,0,13686,
,83,0,0,0,
,84,0,0,0,
,85,0,0
             49194,
,87,0,0,0,88,0,0,6398,
,89,0,0,0,
,90,0,0,0,

             91,0,11447,0,
,92,0,93893,17333,
,93,0,0,20647,
,94
             230,0,3130,
,95,0,0,0,
,NMI,373,1177,397,LOC,68171,26823
             88621,SPU,0,0,0,PMI,373,1177,397,IWI,0,89,14283,RTR
             0,0,0,RES,58694,26848,50212,CAL,7281,8036,7584,TLB,2652
             3307,2997,TRM,0,0,0,THR,0,0,0,DFR,0,0,0,MCE,0,0,0,MCP
             2002,2002,2002,ERR,MIS,PIN,0,0,0,PIW,0,0,0

Wsparcie tego systemu plikami:
------------------------------
sysfs rootfs ramfs bdev proc cpuset cgroup cgroup2 tmpfs devtmpfs debugfs 
tracefssecurityfs sockfs bpf pipefs hugetlbfs devpts pstore mqueue ext3 ext2 
ext4autofs squashfs binfmt_misc

Info: Partycje/System plikow.
=============================
System plików   1K-bl  użyte dostpne %uż. zamont. na
udev      16587544    0 16587544  0% /dev
tmpfs      3319284  336592  2982692 11% /run
/dev/sda1   446086120 90502712 332849996 22% /
tmpfs      16596404    76 16596328  1% /dev/shm
tmpfs        5120    0   5120  0% /run/lock
tmpfs      16596404    0 16596404  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0    103680  103680     0 100% /snap/core/16092
/dev/loop2     6400   6400     0 100% /snap/alsa-utils/67
/dev/loop1    103680  103680     0 100% /snap/core/15926
tmpfs      3319280    0  3319280  0% /run/user/0

Aktualnie zalogowany w systemie jest:
=====================================
USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT

by WSPse, Ver.1.0d-lop [17.9.98/08.03.2005-15.06.2013] - mod. SP1LOP (2005-2013)


 13.12.2019 05:43:51zGo back Go up