OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

SP7YDD

[OBCM_Elk]

 Login: GUEST

  
Command    
SYSINFO     Info o systemie Linux PC etc.- Linux PC system Info.
BIN(READ)    Pobieranie pliku jako Maila - Taking as mail file
TELL       Zdalne wykonanie komend w innym OpenBCM
NEWS       News'y i rozne Terminy
-FS-------    
7(MAIL)     Wysyla plik jako Mail 7Plus     (FILESURF)
7P(LUU)     Program do pakowania 7plusem    (FILESURF)
7C(OR)      Prosba o COR-pliku         (FILESURF)
7G(ET)      Pobieranie pliku jako 7plus     (FILESURF)
BS(GET)     Pobieranie pliku jako BS w czesciach(FILESURF)
V(IEW)      Pokazuje pliku archiwizowane    (FILESURF)
I(NFO)      Krotka informacja o pliku      (FILESURF)
F(IND)      Szukanie danych           (FILESURF)
N(EW)      Listowanie nowych danych      (FILESURF)
XD(IR)      Rozszerzona komenda "DIR"      (FILESURF)
SYS7M(AIL)    7Mail bez limitu          (FILESURF)
HELP       Help dla FileServ          (FILESURF)
20 runutils active.

 13.12.2019 06:05:39zGo back Go up