OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

SP7YDD

[OBCM_Elk]

 Login: GUEST

  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: POCSAGSERVER LIST -> POCSAGSERVER INFO ::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Syntax: POCSAGS(ERVER) I(NFO) [<servname>]

Shows informations about <servname>. If no <servname> is added
an overview of all POCSAG server is shown.

 02.12.2023 11:58:36zGo back Go up