OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

SP7YDD

[OBCM_Elk]

 Login: GUEST

  

Directory of NODESOFT/TECHNIK:
Temat: Techniczne nowinki, roznosci.
 32 G8MNY > TECHNIK 29.04.22 146 #12 @WW   Small Alafontronica 500W UP
 33 G8MNY > TECHNIK 30.04.22  54 #13 @WW   Variacs
 34 G8MNY > TECHNIK 30.04.22 110 #13 @WW   VCR Triplexer to TV Input
 35 G8MNY > TECHNIK 30.04.22 106 #13 @WW   Recording whole LF + MF ban
 36 G8MNY > TECHNIK 01.05.22  52 #14 @WW   AKD's VHF/UHF Wavemeter WA1
 37 G8MNY > TECHNIK 01.05.22 186 #14 @WW   Piston Absorption Wavemeter
 38 KF5JRV > TECHNIK 02.05.22  13 #15 @WW   Observatory Quartz-Crystal
 39 G8MNY > TECHNIK 02.05.22  73 #15 @WW   RF Field Indicator FL-30AH
 40 G8MNY > TECHNIK 02.05.22  90 #15 @WW   BURNS's MF-UHF Wavemeter TC
 41 G8MNY > TECHNIK 02.05.22 122 #15 @WW   Wheel Nuts
 42 G8MNY > TECHNIK 03.05.22  81 #16 @WW   Windup Torch info
 43 G8MNY > TECHNIK 03.05.22  67 #16 @WW   Wiring & Form Tapping out
 44 G8MNY > TECHNIK 03.05.22 114 #16 @WW   Diamond X500 Colinear Repai
 45 G8MNY > TECHNIK 04.05.22 181 #17 @WW   Xerox Copier Principles
 46 G8MNY > TECHNIK 04.05.22  93 #17 @WW   Crystal Drift Compensation
 47 G8MNY > TECHNIK 04.05.22  92 #17 @WW   Simple Crystal Oven
 48 G8MNY > TECHNIK 05.05.22  65 #18 @WW   Yaesu DTMF Mic YM-48
 49 G8MNY > TECHNIK 05.05.22  85 #18 @WW   Lab Measuring DMM
 50 G8MNY > TECHNIK 05.05.22 272 #18 @WW   A Quality Crystal Set
 51 G8MNY > TECHNIK 06.05.22  22 #19 @WW   13m 2 Lambda Slot
 52 G8MNY > TECHNIK 06.05.22  58 #19 @WW   13cms Dipole & Reflector
 53 G8MNY > TECHNIK 07.05.22  98 #20 @WW   13cms Yagi from Pringles Ca
 54 G8MNY > TECHNIK 07.05.22  87 #20 @WW   23cm 10el Yagis for ATV
 55 G8MNY > TECHNIK 07.05.22 125 #20 @WW   160m 7 Ferrite Rod Aerial
 56 G8MNY > TECHNIK 08.05.22  74 #21 @WW   23el 1296MHz Ant Repair Spe
 57 G8MNY > TECHNIK 08.05.22  72 #21 @WW   23cm 65el Loop Yagi Info
 58 G8MNY > TECHNIK 08.05.22  44 #21 @WW   23cm 6el Yagi
 59 KF5JRV > TECHNIK 08.05.22  14 #21 @WW   Shortt Clock
 60 G8MNY > TECHNIK 09.05.22  60 #22 @WW   23cm Flat Plate Aerial
 61 G8MNY > TECHNIK 09.05.22  42 #22 @WW   23cm Filter
 62 G8MNY > TECHNIK 09.05.22  74 #22 @WW   23cm Skeleton Alford Slot
 63 G8MNY > TECHNIK 10.05.22  76 #23 @WW   70cms & 2m Dual Band Aerial
 64 G8MNY > TECHNIK 10.05.22  79 #23 @WW   A simple 3 ele Yagi for 144
 65 KF5JRV > TECHNIK 10.05.22  28 #23 @WW   Record Solar Storm
 66 G8MNY > TECHNIK 10.05.22  50 #23 @WW   2m Cavity Filter
 67 G8MNY > TECHNIK 11.05.22  74 #24 @WW   2m 4el Quad you can build
 68 G8MNY > TECHNIK 11.05.22  75 #24 @WW   2m Fullwave Dipole
 69 G8MNY > TECHNIK 12.05.22 170 #25 @WW   AF 2 Tone Test Osc Design
 70 G8MNY > TECHNIK 12.05.22 112 #25 @WW   Band2 6el Broadband Yagi
 71 G8MNY > TECHNIK 12.05.22  41 #25 @WW   2m JayBeam LR2 Colinear
 72 G8MNY > TECHNIK 13.05.22  96 #26 @WW   Band2 6el Narrowband Yagi
 73 G8MNY > TECHNIK 13.05.22  66 #26 @WW   Measuring 1 of 3 Rs
 74 G8MNY > TECHNIK 13.05.22 102 #27 @WW   3 Rs Physics Problem (Answe
 75 G8MNY > TECHNIK 14.05.22  44 #27 @WW   3 way supplies for radios e
 76 G8MNY > TECHNIK 14.05.22  97 #27 @WW   3 Band VHF Indoor Aerial
 77 G8MNY > TECHNIK 14.05.22  71 #27 @WW   4m 5/8 Vertical
 78 G8MNY > TECHNIK 15.05.22  37 #28 @WW   4m J Pole Design
 79 G8MNY > TECHNIK 16.05.22  69 #29 @WW   2m & 6m Band "Neptune" Aeri
 80 G8MNY > TECHNIK 16.05.22 272 #29 @WW   625 Line PAL Spec v Digital
 81 G8MNY > TECHNIK 17.05.22  49 #30 @WW   6m 8el Yagi

 17.05.2022 16:55:49zGo back Go up