OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

SP7YDD

[OBCM_Elk]

 Login: GUEST

  

Directory of SOFTWARE/AGCW:
AGCW: - Informacje Stowarzysznia CW;
..... - Info Arbeitsgemeinschaft CW...
  1 DJ6UX > AGCW   06.11.23  51 #4  @WW   AGCW-Telegramm 45/23 vom 20
  2 DJ6UX > AGCW   13.11.23  96 #11 @WW   AGCW-Telegramm 46/23 vom 20
  3 DJ6UX > AGCW   19.11.23  93 #17 @WW   EuCW Snakes & Ladders 2023/
  4 DJ6UX > AGCW   20.11.23  67 #18 @WW   AGCW-Telegramm 47/23 vom 20
  5 DJ6UX > AGCW   28.11.23  61 #26 @WW   AGCW-Telegramm 48/23 vom 20

 03.12.2023 17:02:35zGo back Go up