OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

SP7YDD

[OBCM_Elk]

 Login: GUEST

  

Directory of SOFTWARE/AGCW:
AGCW: - Informacje Stowarzysznia CW;
..... - Info Arbeitsgemeinschaft CW...
  1 DJ6UX > AGCW   17.04.22  99 #1  @WW   EuCW Snakes & Ladders 2022/
  2 DJ6UX > AGCW   18.04.22  71 #2  @WW   AGCW-Telegramm 16/22 vom 20
  3 DJ6UX > AGCW   25.04.22  72 #9  @WW   AGCW-Telegramm 17/22 vom 20
  4 DJ6UX > AGCW   02.05.22  56 #16 @WW   AGCW-Telegramm 18/22 vom 20
  5 DJ6UX > AGCW   09.05.22  57 #23 @WW   AGCW-Telegramm 19/22 vom 20
  6 DJ6UX > AGCW   14.05.22 103 #27 @WW   EuCW Snakes & Ladders 2022/
  7 DJ6UX > AGCW   16.05.22  71 #30 @WW   AGCW-Telegramm 19/22 vom 20

 17.05.2022 17:07:30zGo back Go up