OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

SP7YDD

[OBCM_Elk]

 Login: GUEST

  
SP7YDD > STATISTI 01.05.22 02:21z 29 Lines 1997 Bytes #350 (90) @ SP7YDD
BID : 15WSP7YDD00A
Read: GUEST
Subj: Wykres K-Bytes(TX)/Dzien 04/22
Path: SP7YDD
Sent: 220501/0221z @:SP7YDD.#ELK.POL.EU [OBCM_Elk] obcm1.07b12 LT:090
From: SP7YDD @ SP7YDD.#ELK.POL.EU (Mailbox Elk)
To:  STATISTI @ SP7YDD
X-Info: This message was generated automatically


Wyslanych do Uzytkownikow Bytes (Dzienna Statystyka) w Kwiecien 22
------------------------------------------------------------------

20 kByte(s) na wiersz
 400!........................................................................!
   !                                    !
   !                                  *  !
   !                          *        *  !
   !                          *        *  !
 300!...................................................*...............*....!
   !                          *        *  !
   !       *   *                *        *  !
   !       *   *                *        *  !
   ! *      *   * *               *        *  !
 200!.*...........*.....*.*.............................*...............*....!
   ! *  *   *   ***          *    *        *  !
   !**  *   *  * ***          *    *       * *  !
   !**  **   * * * ***          *    **   *  * * *  !
   !*** **   * * * ***          * * * ** *  **  * * * * !
 100!***..***.*...*.*.*.***...*...**..*..*.....**.***.***.*....**...*.*.*.**.!
   !*** *** *  *** * **** * * ** * *   ** *** *** *  *** ** * **** !
   !**********  ***** **** ******* * * ** ** ******* *  **************!
   !*********** ******************** * ** ** *********** *******************!
   !************************************************************************!
   +------------------------------------------------------------------------+
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
                      Czas w godzinach, 20 min na kolumneRead previous mail | Read next mail


 16.05.2022 08:49:41zGo back Go up