" SDR w Ełku
jest dostępny przez 7dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, dla licencjonowanych krótkofalowców " .

ZAPRASZAMY


Wystarczy pobrać i zainstalować program, połączyć się z serwerem EŁK SP7YDD i się cieszyć słuchaniem.